روند پیشرفت پروژه تقاطع غیر هم‌سطح آذربایجان
تقاطع غیر هم‌سطح آذربایجان یکی از پروژه‌های شاخص شهرداری ارومیه است. کلنگ پروژه تقاطع آذربایجان در مهرماه سال 93 به زمین زده‌شده و فاز اول آن سال گذشته همزمان با اجلاس نهایی کنگره ملی بزرگداشت 12 هزار شهید استان بااعتباری 450 میلیاردی به طول 910متر و عرض 11 کیلومتر به بهره‌برداری رسید.
عکس: رضا علیزاده
1397/11/21 - 11:54:58