میدان میوه و تره بار ارومیه
میدان میوه و تره بار در داخل شهر ارومیه قرار گرفته و عرضه دهنده انواع میوه و سبزی جات میباشد
عکس: رضا علیزاده
1397/11/14 - 12:09:54