شور و نشاط زمستانی مردم ارومیه در ارتفاعات کوهستانی
مردم ارومیه روز جمعه با حضور در دامن طبیعت زمستانی لحظاتی شاد را در کنار خانواده سپری کردند.
عکس: رضا علیزاده
1397/10/15 - 09:54:52