رکورد زنی استقامت به مناسبت روز جهانی معلولان توسط شناگر سندرم داون شاهو محمدی
رکورد زنی استقامت به مناسبت روز جهانی معلولان توسط شناگر سندرم داون شاهو محمدی در استخر مخابرات ارومیه شروع شد.
عکس: رضا علیزاده
1397/9/13 - 11:59:43