خلف وعده‌های وزارت راه و شهرسازی مانع از افتتاح بیمارستان امام خمینی خوی شد
افتتاح بیمارستان آیت‌الله خویی به ۲۲ بهمن سال جاری موکول شد.
عکس:
1397/6/18 - 13:09:17