گزارش ویدیویی:

مردم ارومیه با حضور در دوشابچی خانا لوازم مورد نیاز برای شب یلدا را تهیه می کنند.