مسئولان باید از فرامین رهبری سرپیچی نکنند/  در عمل به منویات رهبری مصامحه نکنند

امام جمعه بوکان در گفت و گو با باریش :

مسئولان باید از فرامین رهبری سرپیچی نکنند/ در عمل به منویات رهبری مصامحه نکنند

نیاز به اقتصاد داریم تا کشور را به دشمنان و معاندان محتاج نکنیم و هر روز به سوی پیشرفت و آبادانی قدم بگذاریم به همین دلیل هم مسئولان همواره برای تحقق این تعالی باید از فرامین رهبر معظم انقلاب سرپیچی نکنند.

مسئولان باید خدمت خالصانه برای مردم را در نظر بگیرند

امام جمعه بوکان در گفت و گو با باریش:

مسئولان باید خدمت خالصانه برای مردم را در نظر بگیرند

مسئولان باید به فکر خدمتی خالصانه برای مردم دردمند باشند و مشکلاتشان را به خوبی رسیدگی کنند نه اینکه در فکر پر کردن جیب های خود.

مسئولان باید فارغ از جناحین سیاسی لیست اموال خود را اعلام کنند

امام جمعه بوکان در گفت و گو با باریش:

مسئولان باید فارغ از جناحین سیاسی لیست اموال خود را اعلام کنند

چرا باید در جامعه اسلامی فقرا هر روز فقیرتر شده و اغنیا هر روز غنی تر شوند؟

تفرقه میان اقوام و قومیت های مختلف از نقشه های دشمن است/ اسلام با بدعت در دین مخالف است

امام جمعه بوکان در گفت و گو با باریش:

تفرقه میان اقوام و قومیت های مختلف از نقشه های دشمن است/ اسلام با بدعت در دین مخالف است

تلاش همیشگی معاندان نظام بدعت گزاری در دین و تفرقه افکنی در میان اقوام مختلف است از این رو همواره باید وحدت متقابل حفظ شود.