چایپاره حائز رتبه اول استانی طرح های اشتغالزایی شد

فرماندار چایپاره در گفت و گو با باریش:

چایپاره حائز رتبه اول استانی طرح های اشتغالزایی شد

شهرستان چایپاره با داشتن نرخ بیکاری 7 درصد حائز رتبه اول استانی در خصوص طرح های اشتغالزایی شد.

 وظیفه کمیته امداد حمایت از بی سرپرستان و بدسرپرستان می باشد

امام جمعه چالدران در گفت و گو با باریش:

وظیفه کمیته امداد حمایت از بی سرپرستان و بدسرپرستان می باشد

از وظایف کمیته امداد کمک به محرومین، رفع محرومیت، گرفتن دست مستضعفین است تا بتوانند زندگی خویش را ادامه دهند، کمیته امداد نیز در زمینه اشتغالزایی تلاش فراوانی دارد مانند وام دادن به محرومین برای شروع شغل تا مشغول به کار شوند.