مردم از مراکز معتبر و تحت کنترل شهرداری و دامپزشکی اقدام به خرید ماهی قرمز کنند

مدیر کل دامپزشکی استان در گفت و گو با باریش:

مردم از مراکز معتبر و تحت کنترل شهرداری و دامپزشکی اقدام به خرید ماهی قرمز کنند

باید در هنگام خرید ماهی به ظاهر آن دقت نمایند، ماهی باید در آب تحرک کافی داشته، عدم وجود وضعیت تا خوردگی و جمع شدن باله ها، نبودن لکه های برفکی و پنبه مانند در اطراف دهان، روی پوست ماهی از هم پاشیدگی پوستی به رنگ خاکستری و قرمز نباشد.