برای طرح های خوداشتغالی اشنویه 130 میلیارد ریال هزینه شده است

فرماندار اشنویه در گفت و گو با باریش:

برای طرح های خوداشتغالی اشنویه 130 میلیارد ریال هزینه شده است

در سال 96 در بحث اشتغالزایی 485 نفر با کمک ارگان هایی چون کمیته امداد، بهزیستی ،اداره کار وصندوق کار آفرینی امید مشغول به کار شده اند.

نیاز مبرم رسیدگی به جاده های اشنویه و دوری از سیاسی کاری

باریش گزارش می دهد:

نیاز مبرم رسیدگی به جاده های اشنویه و دوری از سیاسی کاری

جاده ارومیه_اشنویه یکی از قدیمی ترین محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی می باشد که اکنون در برزخ و پاسکاری مسئولانی است که این جاده را وارد بازار های سیاسی کرده اند.

جاده های اصلی و منتهی به اشنویه در حال بازسازی می باشد

فرماندار اشنویه در گفت و گو با باریش:

جاده های اصلی و منتهی به اشنویه در حال بازسازی می باشد

جاده های اشنویه با پیگیری مسئولان در حال بازسازی و استاندارد سازی می باشند.

جاده های اشنویه وارد بازی های سیاسی مسئولان شده است

امام جمعه اشنویه در گفت و گو با باریش:

جاده های اشنویه وارد بازی های سیاسی مسئولان شده است

هیچکدام از مسئولان نظارت دقیقی برای استاندارد سازی عمرانی این جاده ها ندارند.